• UDT | Wózki, podesty, suwnice, żurawie (HDS)
 • Kurs spawania
  TIG, MIG, MAG, MMA
  odnowienie uprawnień spawalniczych
 • Kurs cięcia
  cięcie acetylenowo-tlenowe
  cięcie plazmą
 • Uprawnienia SEP | Kurs
  G1, G2, G3 – eksploatacja i dozór

O nas

RadiTech – Twój Partner w Rozwoju Zawodowym

Jesteśmy certyfikowanym centrum szkoleniowym, dedykowanym wszystkim zainteresowanym zdobywaniem specjalistycznej wiedzy i niezbędnych kwalifikacji na stanowiskach takich jak elektryk, operator Urządzeń Transportu Bliskiego, maszyn CNC czy spawacz. Nasi trenerzy to przede wszystkim zawodowi praktycy, z wieloletnim doświadczeniem. Pracujemy z instruktorami specjalizującymi się w tematyce budowy maszyn, hydraulice, elektryce, konserwacji czy spawalnictwie. Zadowolenie  Klientów i efekt końcowy jest dla nas najważniejszy, dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie według potrzeb i oczekiwań.

Oferta

Nasza oferta szkoleniowa jest zróżnicowana, obejmuje kursy operatorów wózków jezdniowych, suwnic, żurawi, podestów, maszyn CNC, a także modułowe kursy dla operatorów urządzeń do cięcia termiczno-tlenowego, plazmowego, technik spawalniczych, takich jak MAG, TIG, MMA, MIG,  czy spawanie gazowe blach i rur oraz niezbędne przed podjęciem zatrudnienia szkolenia BHP.
 
W ramach naszego profesjonalnego podejścia oferujemy także programy uzupełniające dla spawaczy, umożliwiające utrwalenie i poszerzenie ich umiejętności, a także przedłużenie ważności posiadanych uprawnień. Ponadto oferujemy   szkolenia SEP G1, G2 i G3 pozwalające na nabycie uprawnień przez eksploatujących i dozorujących urządzenia i sieci energetyczne, cieplne oraz gazowe. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje oficjalne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.
 
Prowadzimy szkolenia dla prywatnych grup oraz firm na terenie całego kraju. Posiadamy bogate doświadczenie dzięki czemu gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie i wysoką zdawalność egzaminów.
Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy. Dla osób, które nie poprzestaną na jednym kursie mamy  rabaty.
 
Przygotuj się do nowych wyzwań zawodowych z RadiTech – liderem w doskonaleniu umiejętności zawodowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą szkoleniową i dołączenia do grona zadowolonych klientów.

Szkolenia

Szkolenia spawalnicze

Szkolenia spawalnicze to programy, które uczą zarówno teorii, jak i praktyki spawania, przygotowując uczestników do zawodu spawacza. Po ukończeniu szkoleń spawalniczych uczestnicy mogą uzyskać certyfikaty kwalifikacyjne potwierdzające umiejętności.

Szkolenia
UDT

Szkolenia UDT to kursy, które uczą norm, procedur oraz przepisów bezpieczeństwa i jakości w różnych branżach przemysłu. Uczestnicy zdobywają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w obszarze kontroli jakości i bezpieczeństwa technicznego.

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się również z ofertą pozostałych szkoleń. Jest to m.in. szkolenie BHP, biznesowe, rysunek techniczny, kurs pierwszej pomocy czy operator drona.

Usługi

Kategoria "Usługi" obejmuje szeroki zakres działań, których celem jest świadczenie określonych usług na rzecz klientów lub społeczności. W ramach tej kategorii znajdują się usługi różnego rodzaju.

Oferta szczegółowa

Celem kursu jest przygotowanie przyszłych operatorów do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i bezpiecznej pracy przy obsłudze wózków jezdniowych. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, składa się z 15 pytań  ( test a, b, c, d). Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań.  Po zaliczeniu części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.
Dokumentem, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego.
 
Szkolenia są prowadzone zarówno dla osób prywatnych zgłaszających się indywidualnie w naszym ośrodku szkoleniowym, jak i dla grup zorganizowanych w zakładach pracy w całej Polsce.
 
Wymagania dla kursanta:
 • w dniu rozpoczęcia kursu skończone 18 lat,
 • ukończona szkoła co najmniej podstawowa,
 • zaświadczenie lek. medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka
 
Mając uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych mamy zwiększone szanse na rynku pracy, może to też być pierwszym krokiem do zdobycia innych kwalifikacji przy obsłudze pozostałych urządzeń transportu bliskiego. Osoba z uprawnieniami do obsługi wózków wie, jak bezpiecznie i skutecznie obsługiwać ten sprzęt, co zmniejsza ryzyko wypadków przy pracy. W wielu zakładach  pracy jest wymagane od pracowników posiadania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych, a tym samym możliwość awansu i wyższych zarobków.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Tematyka szkolenia:
wiadomości o dozorze technicznym,
ogólne wiadomości o suwnicach,
maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
zajęcia praktyczne na danym typie suwnic

Egzamin i certyfikat
Szkolenie kandydatów do obsługi odbywa się w formie kursu. Kurs na operatora suwnicy składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, składa się z 15 pytań  ( test a, b, c, d). Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań.  Po zaliczeniu części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
 
Szkolenia obejmują kategorie uprawnień:
 • operator suwnicy ogólnego przeznaczenia, okres ważności – 10 lat.
 • operator suwnicy ogólnego i specjalnego przeznaczenia, okres ważności – 5 lat.
Zdając egzamin z obsługi suwnic nabywamy również uprawnienia na wciągniki i wciągarki.

Zgodnie § 7. 1. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje poprzez wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 
Prace na stanowisku hakowego – sygnalisty są związane z transportem ładunków za pomocą żurawi, suwnic i innych urządzeń dźwignicowych.
Kurs na operatora żurawia pozwoli na zdobycie kwalifikacji niezbędnych na stanowisku operatora z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.
Przystępując do kursu operator żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS),  powinien mieć ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora żurawia.
 
Egzamin i certyfikat
Szkolenie kandydatów do obsługi odbywa się w formie kursu. Kurs na operatora żurawi składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, składa się z 15 pytań  ( test a, b, c, d). Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań.  Po zaliczeniu części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Ośrodek Szkoleniowy.
Szkolenia obejmują kategorie uprawnień:
 • żurawie stacjonarne, okres ważności – 10 lat
 • żurawie przewoźne i przenośne w tym HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy), okres ważności – 10 lat
 • żurawie samojezdne, okres ważności – 5 lat.
 
Ukończenie kursu na operatora żurawi ma wiele zalet, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Posiadanie uprawnień do obsługi żurawi pozwala operatorowi na bezpieczną i skuteczną pracę z tymi urządzeniami, co zmniejsza ryzyko wypadków i urazów. Uprawnienia do obsługi  żurawi w tym HDS-a umożliwia pracownikowi bardziej skuteczną i wydajną pracę, dzięki czemu praca z wykorzystaniem żurawi jest szybsza i bardziej efektywna. Uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi może być pierwszym krokiem w kierunku zdobycia innych kwalifikacji, takich jak uprawnienia do obsługi innych urządzeń w dziedzinie budownictwa. Wiele miejsc pracy wymaga od pracowników posiadania uprawnień do obsługi żurawi, dzięki czemu posiadanie tych uprawnień może otworzyć drzwi do nowych możliwości zatrudnienia.
 
Z umiejętności zdobytych podczas szkolenia korzystają przede wszystkim ludzie zatrudnieni w transporcie drogowym oraz przy rozładunku towaru z każdego typu środka transportu.
Kurs na układnice magazynowe składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.
Uprawnienia na układnice magazynowe wydawane są w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, ważne 10 lat na terenie całej Polski. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia.
Mając uprawnienia na układnice możemy pracować na stanowisku operatora w  procesie układania ładunków w magazynach w wielu gałęziach przemysłu.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników chcących podjąć zatrudnienie na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych, podczas prac na wysokościach, montażu instalacji elektrycznych.
Kurs na operatora podestów  składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, składa się z 15 pytań 
(test a, b, c, d). Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań.  Po zaliczeniu części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia. Czas trwania kursu 5 dni (3 dni wykładów, 2 dni praktyki). 
Po zdaniu egzaminu  kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Ośrodek Szkoleniowy. Uprawnienia ważne są 5 lat i obejmują swoim zakresem podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, nożycowe i zwyżki.
 • Grupa I
  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 • Grupa II
  Urządzenia wytwarzające, przetwarzające przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • Grupa III
  Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Od 1 lipca 2022 weszło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Więcej informacji
 
Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Firma RadiTech wykonuje prace związane z obliczaniem i wykonywaniem dokumentacji resursu wszystkich urządzeń transportu bliskiego oraz przeglądy specjalne.

Resurs – obowiązki użytkownika urządzeń transportu bliskiego
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176) , według § 2 użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
Resurs ‒ to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Resurs – urządzeń transportu bliskiego ( UTB) oraz przeglądy specjalne wykonują pracownicy inżynieryjno – techniczni, uprawnieni rzeczoznawcy maszynowi urządzeń technicznych oraz środków technicznych w zależności od potrzeb zleceniodawcy i stopnia skomplikowania danego zadania.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Kurs CNC przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć praktyczną umiejętność obsługi maszyn CNC, przekwalifikować się, poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje, oraz osób, które chcą podjąć zatrudnienie na stanowisku operatora maszyn CNC (tokarki, frezarki).
Na kursie operatora CNC uczymy obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki.
 
Celem szkolenia jest:
 • zdobycie umiejętności obróbki wyrobu zgodnie z otrzymaną dokumentacją technologiczną,
 • praca przy obsłudze oraz programowaniu centrów tokarskich lub frezarskich CNC,
 • zdobycie umiejętności kontroli bieżących oraz pomiarów końcowych wykonywanych wyrobów,
 • nauka doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • tworzenie i wprowadzania ręcznego programu NC;
 • nabycie umiejętności edytowania i interpretacji istniejących programów,
 • opanowanie rysunku  technicznego,
 • korzystanie z różnorakich narzędzi pomiarowych, stosowanych przy stanowisku operatora CNC.
 
Po kursie wydajemy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz jest możliwość dobrowolnej certyfikacji przez TUV Rheinland.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Szkolenia  BHP organizujemy indywidualnie w siedzibie naszej firmy lub na zlecenie u pracodawcy, w terminie dogodnym dla klienta.
Przeprowadzamy szkolenia BHP wstępne i okresowe dla następujących stanowisk pracy:
1.      Szkolenie wstępne BHP
2.      Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
3.      Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
4.      Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
5.      Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Efektywna komunikacja w biznesie – współpraca i osiąganie celów
Cel edukacyjny: komunikacja jest obszarem, który występuje u każdej osoby niezależnie od funkcji jaką pełni. Komunikujemy się absolutnie wszyscy, nawet milcząc. Założenia programowe warsztatu zakładają w szczególności zagadnienia dotyczące środowiska biznesowego na linii szef-pracownik-współpracownik-klient.

Wartości lidera  i ich wpływ na skuteczne zarządzanie zespołem. Warsztat kompetencji menedżerskich
Cel edukacyjny :  warsztat skoncentrowany jest na doskonaleniu i rozwoju kompetencji menedżerskich oraz zwiększeniu świadomości nowoczesnej roli menedżera.
Podstawowym obszarem w zarządzanym zespole jest wypracowanie:
– współodpowiedzialności w osiąganiu celów,
– komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartości i lojalności,
– umiejętności analizy podejmowanych działań, obserwacji i wniosków. 

Zarządzanie czasem – skuteczny plan i realizacja zadań
Cel edukacyjny: nabycie praktycznych umiejętności planowania i organizacji czasu pracy, określania priorytetów, zarządzania własnym czasem, umiejętności pracy pod presją czasu, likwidacji czynników zakłócających pracę.

Zarządzanie stresem i emocjami – stres jako katalizator zaangażowania lub hamulec aktywności
Cel edukacyjny: warsztat skierowany jest do osób, które czują, że stres jest naturalną cechą towarzyszącą każdemu – nie zniknie  i chcą:
•    nauczyć się pracy z nim w taki sposób, żeby wykorzystać drzemiący w nim potencjał,
•    zamienić stres negatywny i paraliżujący na aktywne działanie,
•    wzmocnić odporność psychiczną.

REKRUTACYJNE KNOW-HOW – proces rekrutacji od A do Z
Cel edukacyjny: dla osób uczestniczących w programie mają być realnym wsparciem edukacyjnym rozwijającym umiejętności rekrutera. Bazują na aktualnej wiedzy w stosunku do wciąż zmieniającego się rynku pracy.

Poziom I – TECHNIKI SPRZEDAŻY – sprzedaż B2B
Cel edukacyjny: po warsztacie zdobędziesz wiedzę z zakresu:
•    wykorzystywania narzędzi sprzedażowych,
•    świadomości funkcjonowania procesu sprzedaży,
•    wpływu emocji na proces sprzedaży i relacje z klientami,
•    organizacji pracy handlowca pod kątem procesu sprzedaży.

Poziom II – Rozwój kompetencji sprzedażowych – wpływ na efektywność działu handlowego 
Cel edukacyjny: po warsztacie zdobędziesz wiedzę w zakresie:
•    koniecznych kompetencji na stanowiskach sprzedażowych,
•    świadomości, które kompetencje wymagają rozwoju.

 

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Zdjęcia ze szkoleń

Kontakt

RadiTech