Usługi

Firma RadiTech wykonuje prace związane z obliczaniem i wykonywaniem dokumentacji resursu wszystkich urządzeń transportu bliskiego oraz przeglądy specjalne.

Resurs – obowiązki użytkownika urządzeń transportu bliskiego
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176) , według § 2 użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
Resurs ‒ to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Resurs – urządzeń transportu bliskiego ( UTB) oraz przeglądy specjalne wykonują pracownicy inżynieryjno – techniczni, uprawnieni rzeczoznawcy maszynowi urządzeń technicznych oraz środków technicznych w zależności od potrzeb zleceniodawcy i stopnia skomplikowania danego zadania.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.